Asseguradores

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ofereix als usuaris de la Xarxa Lloga la possibilitat de subscriure pòlisses d'assegurança a preus competitius mitjançant entitats asseguradores que han subscrit un conveni amb la Conselleria.